Vánoční besídka 2013

Sešly jsme se na farním středisku, abychom společně strávily předvánoční čas. Zazpívaly jsme si koledy, ochutnaly cukroví, vyráběly stromečky a dokonce jsme dostaly i dárečky.