Detektivní hra Velké Losiny

Hledaly jsme v zasněženém parku v lázních indicie ke zjištění, kdo byl vrahem! Skvěle se nám to podařilo a vrah byl dopaden. Nakonec jsme si ještě vyrobily ruční papír a jely zpátky za maminkama.